CORIDOR YR M4 O AMGYLCH CASNEWYDD

M4 CORRIDOR AROUND NEWPORT

Mae’r wefan hon bellach wedi cau.  Mae’r wybodaeth ddiweddaraf ar gyfer y prosiect hwn i’w weld ar wefan Llywodraeth Cymru:

www.gov.wales/m4newport

 

Os dymunwch barhau i ddefnyddio’r wefan hanesyddol hon sy’n cynnwys gwybodaeth am asesiad strategol y Cynllun drafft a dewis y Llwybr a Ffefrir, dewisiwch iaith isod.

This website is now closed. Please refer to the Welsh Government’s website www.gov.wales/m4newport for the latest information on this project.

 

To continue to view this historic website containing information on the strategic draft Plan assessment and Preferred Route selection please select your preferred language below.

Cymraeg

English